ראיונות עם תלמידי קבלה לעם

בנוסף לפרסומי בני-ברוך, המאמר מבוסס על ראיונות עם תלמידים באיטליה, ישראל וארצות הברית, ועל תצפית משתתפת של פגישותיהם. בינואר 2016, ראיינתי לראשונה במשך שלוש שעות תלמיד של הסניף האיטלקי של הקבוצה, כשאני מבקש ממנו לספר לי על מעורבותו בקבוצה. השיח אף נועד לבחון את התבנית בה עמדתי להשתמש בראיונותיי העתידיים. לאחר מכן, במהלך חודש מרץ … Read moreראיונות עם תלמידי קבלה לעם