חלק מקהילה

"סיפורים משותפים" הינם חלק חשוב מהחוויה האנושית. לימוד קהילה מראה, כדברי הסוציולוג ארתור פרנק (2010: 4), על "סוציונראטולוגיה", הבוחנת "את תחושת העצמי שהסיפורים מעניקים, היחסים שנבנו סביב סיפורים משותפים ותחושת המטרה שהסיפורים מציעים ומציבים." הסוציולוגים הכירו זה מכבר בכך שבסופו של דבר לחלוטין אי אפשר להבחין בין חוויה רוחנית לבין איל שתופשים אותה. למעשה, על … Read moreחלק מקהילה