בני ברוך קבלה לעם

אין עוד מלבדו – אחד מחוקי הטבע

את המשפט "אין עוד מלבדו" אפשר לראות מודבק על הרבה מכוניות ובניינים בארץ, זה נראה עוד סלוגן דתי – פילוסופי על החיים אבל לאמיתו של דבר המשפט הזה הוא אחד מחוקי הטבע הבסיסיים ביותר. המשפט טוען דבר מאוד פשוט, כל הפעולות שבעולם מתבצעות על ידי כוח של הטבע.

אייזק ניוטון, אחד המדענים הגדולים בהיסטוריה, גילה גם הוא את חוק הטבע הזה. הוא ניסח אותו במה שהיום ידוע כחוק השני של ניוטון שנוסח כך "השינוי בתנועה הוא תמיד פרופורציונלי לכוח המופעל, ובכיוון הקו הישר שממנו הכוח הופעל". כלומר שכל שינוי בתנועה של גוף מחייב שיפעל עליו כוח, זה ביטוי של "אין עוד מלבדו" במכניקה הקלאסית של ניוטון.

בני ברוך קבלה לעם

אם חושבים על פעולות הגוף שלנו, אנחנו מיד רואים למשל שאת פעולת השרירים מפעיל הכוח החשמלי. מהמוח נשלחת פקודה חשמלית שגורמת לשרירים להתכווץ או להרפות, כלומר שהמוח נותן פקודה אבל מי שמבצע בפועל את הפעולה הוא הכוח החשמלי.כך גם לגבי מערכת השמש המוחזקת על ידי כוח המשיכה, כולם הם ביטוי של חוק הטבע האוניברסלי "אין עוד מלבדו". החוק הזה אינו מוגבל רק לעצמים פיזיים או לביולוגיה פשוטה, גם ביולוגיה יותר מורכבת פועלת באותו אופן. למשל צמח שצומח, גם הוא מופעל על ידי כוח עליון שמבצע את פעולת הצמיחה בפועל. הניסוח של החוק הזה בחכמת הקבלה הוא "אין לך עשב למטה שאין לו מלאך שמכה ואומר לו גדל". כמו החוק השני של ניוטון זה ניסוח אחר של חוק אין עוד מלבדו, שאין שום שינוי בעולם שלא נגרם כתוצאה מפעולה של כוח טבע. ואם החוק הזה פועל על החומר הדומם והצומח, האם הוא פועל גם על החומר החי? האם הוא פועל על בעלי חיים? את זה כבר קשה יותר לדעת כי איך אפשר לדעת האם בעל חיים פועל מתוך מחשבותיו או שיש כוח שמפעיל אותו.

ומה לגבי בני אדם? האם גם אנחנו מופעלים על ידי הרצון החופשי שלנו או שיש כוח עליון שמפעיל את הרצון שלנו, וכל שינוי שקורה אצלנו, מתחיל בפעולה של כוח טבע עליון שמכה בנו ומשנה את הרצון שלנו, ובעקבותיו את המחשבות והפעולות שלנו. האם כל פעולה שלנו מתחילה על ידי כוח טבע? לפי חכמת הקבלה זהו אכן המצב, אמנם אנחנו לא מרגישים את זה, ונראה לנו שאנחנו פועלים מתוך עצמנו, אבל באמת הכל מתחיל בכך שיש כוח עליון (תקראו לו מלאך , אלוהים או אין עוד מלבדו) שמפעיל את כל המציאות, כולל את הרצונות והמחשבות שלנו.

בני ברוך