בני ברוך קבלה לעם

העדפה מתקנת בחברה שסועה

"העדפה מתקנת" היא אג'נדה חברתית המקדמת שוויון בין קבוצות חברתיות חלשות לבין חזקות יותר ע"י חלוקת משאבים בהתאם לצרכיהם, במטרה לצמצם פערים ולהביא למתן הזדמנות שווה. במערכת החינוך, העדפה מתקנת משמשת ככלי לצמצום פערים ולא יהיה זה מוגזם לומר כי מצד אחד היא משאלת לב של מחנכים מלידה ורצונם בהקשר זה במטרה לייצב מערכת בה מידת אמון הציבור יורד משעה לשעה.

מערכת החינוך בישראל מאופיינת בפערים עמוקים והמערכת האמונה על המשאבים לצמצומם לעומת הפערים הנצברים היא ברובה מערכת החינוך עצמה. היא בעלת השפעה מכרעת בנושא זה ואופן תפיסתה את הפריטים המתקיימים בתוכה בעלת קשר למידת העוולות שנעשו באמצעותה. לתפיסתה מתן סל שירותים דיפרנציאלי לכל תלמיד מגן ועד חטיבה עליונה צריך להתקבל בהיקף מספק כזה שיגרום להעדפת הורים להשאיר את ילדיהם במערכת הציבורית על פני חבירה למערכת פרטית ותו לא.

בני ברוך קבלה לעם

אריק הנושק מסטנפורד, כתב עשרות עבודות שמסקנתן הברורה היא כי אין קשר בין כמות משאבים בחינוך להישגים הלימודיים שלהם. לאורך השנים ראינו השקעה יתרה מבחינת משאבים בחינוך, הקטנת כיתות ומספר התלמידים למורה ובכל זאת גילו כי השינוי בהישגיות זניח. אנו יכולים להסיק כי במידה והתלמיד מגיע מרקע מבוסס, הרי שמתן סל יקר יותר לא יתרום להישגיו הלימודיים, לעומת תלמיד שמגיע מרקע סוציו אקונומי חלש וזקוק למתן סל בסיסי על מנת להעניק לו שוויון הזדמנויות בהמשך חייו. אם כך חלוקת הנטל בצורה שוויונית כביכול לא תעניק לנו אפשרות לצמצום פערים.

אם כן, מה כן יכול לעזור בכך? לפי חכמת הקבלה, חינוך נכון מוביל להשתלבות נכונה בחברה, אדם מתחנך להעריך את סביבתו ולהתייחס אליהם בצורה אדיבה. אדם המפריד עצמו מהחברה ונבדל ממנה מזיק בכך לאחרים ולעצמו. צמצום הפערים החברתיים כתפיסה היא אבן יסוד על מנת שיוכל לגשר על הפערים הנגלים בינינו ולעלות מתוכם לשוויון אמיתי בר קיימא.

אין ויכוח על כך שישנו קשר בין רקע חברתי כלכלי לבין הישגים לימודיים ואם חפצים אנו בשוויון עלינו לחלק את המשאבים בצורה לא שוויונית, ולהתייחס לצרכיו של חלק מסוים בחברה. על פי חכמת הקבלה, כשכל אחד מאיתנו מתעלה מעל עצמו ומסדיר את הקשר עם אחרים בסביבתו, צצות הזדמנויות להתפתחות חברתית מעמיקה ויסודית שתדע לגשר על הפערים שנוצרו מתנאי החיים של כולנו. עלינו ללמוד מידי יום על ערך החיבור והאיחוד ועל יכולתו לרפא חלקים חולים בחברה עוד מינקות, ובכך להידמות לטבע הבנוי על חיבור. כשם שאטום בודד מתחבר עם אחר, גם אנחנו בני הרגשה נמשיך את חוקי הטבע אם נתחנך כך. בבתי הספר, אוניברסיטאות ומקומות עבודה עלינו להנהיג מהפך חינוכי מתוך תפיסה כי תפקידנו להתחנך כבני אדם הפועלים בכל האמצעים כמקשה אחת, במטרה לבנות חברה תחת סככה משותפת מכוח ערבות הדדית וחלוקת משאבים נכונה, הגורסת כי על כל איש לקבל את צרכיו על מנת שיוכל לתרום למבנה החברה לפי יכולתו ותכונותיו.

שיחה של מיכאל לייטמן, מייסד בני ברוך

אהבת הזולת | ואהבת לרעך כמוך | אהבה ממבט ראשון