שולחנות עגולים בראי הקבלה

שיטת השולחן העגול נתמכת בעקרון "חוכמת ההמונים" לפיו חוכמתה של הקבוצה גדולה מחוכמתו של היחיד, ואפילו יהיה מומחה. רעיון זה קרוב לעקרון החיבור אותו מלמדת חכמת הקבלה לפיו החיבור ביננו מאפשר לנו להגיע לחקר האמת במוחא ובליבא (במוח ובלב) בשכל וברגש.  כולנו בני הרגשה, לכן, יחס לבבי, צורת התקשרות טובה, מכילה ותומכת, תקשורת פתוחה ומתן מקום לכל אדם יכולים לחולל פלאים בכל מסגרת אנושית, ולגשר על שונות וחילוקי דעות. יובן מכאן מדוע נכנסים השולחנות העגולים יותר ויותר ככלי המעורר ושומר על התקשרות מיטיבה בארגונים ובאירועים. 

בני ברוך קבלה לעם

כאשר העובדים מרגישים חלק ממקום העבודה, התלמידים חלק מבית הספר, היחידים חלק מהקהילה, הם מפתחים תחושת שייכות לכלל, מחוצה לעצמם- תוך הרגש הזולת. שיטת השולחנות העגולים מעודדת רב שיח בונה תוך שימת דגש על מתן מקום שוויוני וקשב לכל אחד מהמשתתפים במעגל. את השיטה ניתן ליישם בכל נושא וייחודיותה בכך שיוצרת מעורבות ואחריות קולקטיבית ומגבירה את תחושת השייכות. בנוסף לכך מהווה השיטה כלי לבירור יעיל לפתרון סוגיות שונות ותומכת בלמידה ובשיפור תמידיים מתוך הכרה שידע חשוב נמצא אצל כל אדם. בישיבה מסביב לשולחן העגול ניתן ללבן נושאים שונים ולהתקדם בצורה פעילה ושיתופית לקראת מציאת פתרונות. בדרך של מפגש דעות ניתן להתבונן בתהליכים הקיימים בצורה מדויקת ולהציע פתרונות יצירתיים וגמישים לשיפור. הישיבה סביב שולחן עגול מדגישה את השוויוניות של כל אחד מהמשתתפים ואת ההכרחיות של כל אחד מהם להבנת תהליכים ולשיפורם. כולם שווים, כולם חשובים וכולם מוסיפים ידע לבניית תובנות ולגיבוש אסטרטגיות פעולה. 

הדיון מסביב לשולחן העגול נעשה בצורה של סדנה: מטרת הסדנה לרדת לחקר העניין שעל הפרק. הסדנה אינה מקום לויכוח. כולם חותרים לבירור ולחקר הסוגייה מתוך שותפות ומתוך הכרה בכך שכולם שווים וחשובים מאוד לבירור המשותף. השיח מבוסס על השלמה: מנחה הסדנה מסביר את כללי הסדנה ומעלה את הסוגייה הנדונה. זכות הדיבור עוברת בין המשתתפים על פי סדר ישיבתם. הדוברים מוסיפים זה על דברי חבריו אך לא מבקרים, לא סותרים ובטח ובטח לא קוטעים זה את דבריו של זה.  

השותפים למעגל מדברים בתמציתיות, כל אחד בתורו. על המנחה לכוון את הדוברים לשמירה על מסגרת הזמנים ולשמירה על כללי הסדנה כאשר הדגש הוא על חיפוש פתרון אמיתי מתוך יכולת המשתתפים לחיבור ולבירור המשותף. ניתן לזכור ולהציג את כללי רב השיח סביב השולחן העגול כך: אין חשובים יותר וחשובים פחות – כולם שווים וחשובים מאוד; אנחנו לא שוללים ולא נאבקים אלא רק מוסיפים. 

הפתרון האמיתי לא יגיע מידע או מיכולת הדיבור אלא רק מיכולתנו לחיבור!

החיים בקהילה | קהילה מודרנית | קהילתיות