בני ברוך קבלה לעם

שותפות אינטגרלית – כלכלת העתיד בראי חכמת הקבלה

זה לא סוד שכיום ישנה תחרות קשה בין היצרנים השונים. כל אחד רוצה למכור, ויותר, אפילו אם זה בא על חשבון הצרכן. על פי חכמת הקבלה – כולנו שיכים למערכת אינטגראלית אחת שכל חלקיה מקושרים. כאשר הגורמים במערכת מנהלים בינם קשרים אגואיסטים וכל גורם פועל אך ורק מתוך דאגה לעצמו ולקיחה לעצמו תוך ניצול האחר- המערכת "נתקעת" ומשום הקלקול שבה מתקשה לפעול בזרימה ובהרמוניה. בסופו של דבר מצב זה מסב נזק למרכיביה. אולם, כאשר בין הגורמים השונים מתקיים יחס יפה וטוב, של נתינה מתוך הרגש הזולת ורצון להתחשב בו ולמלא חסרונותיו- המערכת תפעל באופן מתוקן ותוכל לספק את צרכי הגורמים השונים מתוך השלמה. ניתן לדמות מערכת כזו למערכת גלגלי שיניים: כאשר הגלגלים מסונכרנים, כל גלגל מסתובב ומסובב את הגלגלים האחרים בהרמוניה.

בני ברוך קבלה לעם

כאשר גלגל אינו מסתובב בתיאום לשאר הגלגלים- המערכת כולה יוצאת מאיזון והזרימה בה נפסקת. חכמת הקבלה מציעה דרכי התנהלות וקשר מיטיב בין רכיבי המערכת היצרנית- צרכנית בה קימים יחסי גומלין בין הספקים- היצרנים- והצרכנים כך שיוכלו להתקיים בעצמם ולקיים את הקשורים בהם על פי העקרון של "לכו ותתפרנסו זה מזה"- מתוך השלמה, שהיא תוצאה של הרגש הזולת, רצון להיטיב לו, תמיכה ודאגה הדדיים. במערכת כזו ערך המוצר או השירות לצרכן ימדדו על פי ערך ההתקשרות בין הצרכן ליצרן ולא הערך "הפיסי" של המוצר או השירות בלבד.

ככל שיצרן ישכיל ליצור קשר תומך, מתחשב, אמין וחיובי יותר עם הצרכן ולמלא את חסרונותיו במוצר באופן שיספק אותו, ככל שיהיה ערך רב יותר להתקשרות, כן יזכה היצרן בצרכנים רבים יותר. ארגונים שימעלו באימון ציבור הצרכנים יעלמו מהשוק. התנהגויות אינטרסנטיות, נצלניות, גלויות או סמויות, תוזנחנה מכוח בחירתו של הצרכן: כך, לדוגמא, יחרים הצרכן ייצור מכוון של מוצרים המתכלים במהירות או בקלות לטובת רכישה חוזרת של אותו מוצר על ידיו, או ייצור מוצר שתחום השימוש בו מאד צר- על מנת לחייב את הצרכן לרכוש מוצרים נלווים או מוצרים אחרים כדי לקבל שירות בפונקציות קרובות אך שונות במקצת.

ככל שהיצרנים ישימו את רווחת הצרכנים אל מול עיניהם במקום את שורת הרווח שני הצדדים ירוויחו משיתוף הפעולה הזה. הקשר ההדדי בין היצרנים לצרכנים ילווה את התכנון והייצור בכל שלב ושלב: היצרנים ירגישו את הצרכנים ידאגו ויכוונו את המוצר או השירות להתאמה מירבית לצרכנים. יחד יצרו טעמי צרכנות חדשים והרגלי צריכה חדשים. אירגון או חברה שמפתחים מוצר מסוים יהיו חייבים לדאוג לאותם הצרכנים שיהיו קשורים אליהם בצורה יותר אישית, שירגישו אותם, שיהיו ממש רגשית מחוברים אל הארגון, שהם יהיו ממש כשותפים. שיתופיות זו תתן לצרכן תחושת ביטחון ואמון ביצרן והיצרן יהנה ממערכת יחסים של נאמנות מצד הלקוחות.